Kernwaarden

V.l.n.r.: De kernwaarden 'oprecht', 'gedreven' en 'klantgericht' V.l.n.r.: De kernwaarden 'oprecht', 'gedreven' en 'klantgericht'

Kernwaarden zijn overtuigingen op basis waarvan we ons werk doen en uitgangspunten voor ons gedrag. Oprecht, gedreven en klantgericht. De bezieling van onze organisatie. Ze geven ook antwoord op dilemma’s die we soms in ons werk tegenkomen.

Oprecht 

Onze eerlijke manier van handelen staat centraal. We doen wat we zeggen en zijn daarin transparant en betrouwbaar. Daarbij is ruimte voor eigenheid en authenticiteit. 

Gedreven

We voeren met veel plezier ons werk uit, omdat we trots zijn op wat we doen. Onze gedrevenheid enthousiasmeert anderen. Naast bevlogenheid hebben we een sterk gevoel van verantwoordelijkheid. We tonen daardoor eigenaarschap en pro-activiteit. 

Klantgericht 

Wij stellen onze opdrachtgevers centraal en staan open voor zijn behoeften en verwachtingen. We stellen ons behulpzaam en inlevend op en handelen conform de gemaakte afspraken. We streven altijd naar de perfecte balans tussen de belangen van de opdrachtgever en onze eigen belangen. Hierbij is flexibiliteit bepalend voor ons gedrag.