Duurzaamheid

Worstelt u met de invulling van uw MVO-beleid? AAFM kan u hierbij helpen. Daarbij kijken we niet alleen naar het energiegebruik, maar ook naar transport, afval en sociale aspecten. Samen met onze leveranciers hebben we diverse praktische oplossingen en tools ontwikkeld, waarmee we stapsgewijs invulling kunnen geven aan uw MVO-doelstellingen.

People, Planet en Prosperity

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor AAFM streven naar evenwicht tussen People, Planet en Prosperity. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen, het leefmilieu en op economisch vlak. Dat kan alleen als MVO onderdeel uitmaakt van onze eigen bedrijfsoplossingen en – processen. Daardoor staan we vooraan binnen de facilitaire branche en kunnen we u verrassen met innovatieve, duurzame MVO oplossingen. 

MVO Prestatieladder 

AAFM heeft als eerste bedrijf in de facilitaire sector trede 4 op de MVO Prestatieladder behaald. Dit is een belangrijke certificatienorm als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en is geïnspireerd op de NEN-ISO 26000. De MVO Prestatieladder staat voor het integreren van uitgangspunten voor duurzaam ondernemen, het transparant en toetsbaar maken van de kenmerken van duurzame ontwikkeling in het managementsysteem en het aantoonbaar en objectief vaststellen van de relatieve status in dit ontwikkelingsproces. Voor AAFM zijn dit stuk voor stuk belangrijke onderdelen van onze bedrijfsoplossingen en –processen.

De certificering op Niveau 4 bewijst onze toewijding aan het milieu en duurzaam ondernemen.''
- Jacky Verbraak, Kwaliteitsmanager