Verduurzaming vastgoed Nederland versnellen door bezoek Noordpool AAFM deelnemer '2 Graden Challenge' van Bernice Notenboom

04 MEI 2017
Deelnemers aan de 2 Graden Challenge met Bernice Notenboom Deelnemers aan de 2 Graden Challenge met Bernice Notenboom

Deze week reisden 66 topmannen en –vrouwen uit het Nederlandse bedrijfsleven op uitnodiging van Bernice Notenboom af naar Spitsbergen om met eigen ogen de gevolgen van de opwarming van de aarde te zien. Het doel: het klimaatprobleem een gezicht geven, zodat het bedrijfsleven meer gaat doen om de uitstoot van CO2 te beperken. Ook Mireille Dingelstad en Leonard van der Laken van AAFM waren mee op expeditie.

Afgelopen weekend vertrok de eerste groep naar het Noordpoolgebied. Aan boord waren 33 topmannen en –vrouwen van grote bedrijven als Arcadis, Schiphol, Gasunie, NS, ING en het Rotterdams Havenbedrijf. Bij terugkeer zijn ze ervan overtuigd: het móet anders. Allemaal reppen ze over de teruggetrokken gletsjers en de kwetsbaarheid van het gebied. “De snelheid waarmee hier het ijs verdwijnt, heeft me geraakt. Ik maak me echt zorgen”, zegt Carola Wijdoogen, directeur duurzaamheid NS.

Op maandag 2 mei vertrok de tweede groep. Aan boord zijn, naast onze collega’s Mireille Dingelstad (MVO Manager) en Leonard van der Laken (Directeur Vastgoedbeheer), een dertigtal CEO’s van voornamelijk grote vastgoedpartijen. Doordat de meeste CO2-uitstoot in Nederland van vastgoed komt, zo’n 40% van de totale uitstoot, is hier ook de meeste winst te behalen. Aan boord wordt nagedacht over hoe de partijen, zowel gezamenlijk als zelfstandig, een bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van het vastgoed in Nederland. Geïnspireerd door de prachtige, maar helaas kwetsbare natuur én gevoed met informatie van Arctische wetenschappers van de Rijksuniversiteit van Groningen. Samen met onze partner CFP helpen Dingelstad en Van der Laken bij het vormgeven van deze verduurzamingsplannen.

De 2 Graden Challenge

De '2 Graden Challenge' is een initiatief van klimaatjournaliste Bernice Notenboom. Met haar expeditie wil ze de aandacht vestigen op het klimaatakkoord van Parijs, en wat er nodig is om het doel van dit akkoord te halen: de opwarming van de aarde beperken tot 2 graden, en liefst 1,5 graad. Door de gevolgen te laten zien daar waar het het meest zichtbaar is, op de Noordpool, hoopt Notenboom het bedrijfsleven zover te krijgen dat ze meer gaan doen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen te beperken.