Zorggroep Noorderboog "Vertrouwen, transparantie en maatwerk: pijlers van het partnership."

In juli 2012 is de samenwerking met Zorggroep Noorderboog, voorheen Zorgcombinatie Noorderboog, van start gegaan om het serviceconcept, de kwaliteit en borging van processen te verbeteren. Onder regie van AAFM worden een aantal diensten uitbesteed aan gespecialiseerde dienstverleners. Daarnaast stuurt AAFM ook medewerkers van Noorderboog aan in een ‘onder management’ constructie. Schoonmaak, logistiek en voeding zijn hier voorbeelden van. Vanaf 1 januari 2017 is Zorggroep Noorderboog de nieuwe naam.

Partnerschap

Kwaliteitsverbetering

Begeleiden medewerkers

Ontzorgen en besparen

Innovatieve keuze

Zorggroep Noorderboog biedt verpleging, verzorging, behandeling en thuiszorg. De kracht van Noorderboog VVT is het besef dat samenwerking de sleutel is tot succes, ook op het gebied van facilitair management. De gekozen vorm van uitbesteding is een innovatieve keuze die past bij de vraagstukken waar de zorg op dit moment voor staat. De facilitaire organisatie dient tegenwoordig namelijk nog doelmatiger en flexibeler te zijn. Zorggroep Noorderboog bestaat uit een ziekenhuis, thuiszorg en zes verpleeg- en verzorgingshuizen, verspreid over Zuid-West- Drenthe en Noord-West-Overijssel. Met 2.500 medewerkers is Noorderboog de grootste werkgever in regio Meppel.