SABIC "AAFM sluit naadloos aan bij onze veiligheidseisen."

AAFM beheert een totaalpakket aan services voor het Europese hoofdkantoor van SABIC en productielocatie te Geleen. Op basis van kostenbesparingen en performancemanagement garanderen wij een afgesproken kwaliteit. Het contract met SABIC is gestart in 2005 en is nog steeds sterk in ontwikkeling.

Juiste serviceniveau

Door het benchmarken van de kosten, het constant bijsturen van de leveranciers en de flexibiliteit van onze eigen organisatie krijgt heeft het hoofdkantoor van SABIC het juiste serviceniveau. Geheel passend bij de uitstraling van het gebouw. Dit alles geldt ook voor de productiesite van SABIC. Uiteraard aangepast aan de productieomgeving en de daarmee gepaard gaande hoge eisen aan veiligheid, gezondheid en milieu. SABIC verwacht immers van haar leveranciers dat ze daar naadloos bij aansluiten en actief meedenken in behoud en verbetering.